Xem và tìm kiếm bất động sản trực tiếp trên bản đồ.

Hướng đến mục tiêu không ngừng phát triển ra những công nghệ đột phá để mang lại những trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng và đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu của khách hàng, gần đây Batdongsan.com.vn đã ra mắt 1 tính năng mới :XEM VÀ TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN TRỰC TIẾP TRÊN BẢN ĐỒ. Tính năng […]

Continue reading »

Thiết kế chiếu sáng

chiếu sáng” width=”564″ height=”421″ /> ánh sáng lá náng lượng bức xạ. Nó toá sáng ra đổng deu Theo mọi hướng và trải ra trên một diện rộng như phát ra từ nguồn cúa nó. Khi trẩi rộng ra, cường độ của ánh sáng cũng suy yếu di theo mát phăng vuông góc tới nguồn. Khi chuyến dộng, ánh sáng làm […]

Continue reading »

Các hệ thống điện trong thiết kế nội thất

hệ thống điện” width=”510″ height=”392″ /> Sơ đồ hệ thống điện Hệ thống điện của công trình cung cấp điện nàng cho chiếu sáng, lám nóng, chạy các thiết bị và các yêu cầu dùng điện. Hệ thống náy cần phẩi dược trang bị dể hoạt động một cách an toàn tiện lợi và có hiệu quẩ. Nãng lượng điện […]

Continue reading »

Các hệ thống nước trong thiết kế nội thất

cấp nước” width=”569″ height=”413″ /> CÓ hai mạng lưới riêng biệt nhưng song song trong hệ thống cấp nước. Một mạng cung cấp nước dùng cho người, cho các hệ thống máy mo’” >’3 phỏng hoá. Mạng kia để xứ lý các chất thái dùng nước. Nước được cung cấp do áp lực từ nguổn chính ; khi dùng, nước […]

Continue reading »
1 2 3 9