Bàn trong thiết kế nội thất

Bàn trong thiết kế nội thất 1bàn trong thiết kế nội thất” width=”511″ height=”365″ />

Bàn lá những bề mặt phăng ngang, đươc đăt trên sàn dùng để làm bàn ăn,”Hám việc, cất chứa và bay biện. Chúng cần có dăc trưng sau đây :

. Vững chác và khóe đế dăt các thứ trên đó khi sứ dụng
. Kích thước hình dáng và cao trên măt sàn dúng với mục đích sứ dụng.
. Câu tạo băng những vật liệu lâu bển.
. Măt bàn có thể blng gỗ, kính, nhựa, đá, viên lát hoãc bê tông. mặt bàn cần phái bền chắc và chống mòn tốt. Màu sác và chất liệu bề măt cần có phán xạ ánh sáng thích hợp với những công việc cần nhìn rõ.
. Măt bàn có thế dược đỡ băng chân, mễ, đế hộp hoác khung tú ô kéo. Chúng cũng có thế lắp vào những dơn vị tú tường, có thế quay lên hạ xuống và chống bằng các chân gập hoác công son. 

Bàn trong thiết kế nội thất 1

Bàn trong thiết kế nội thất 1