Các cơ sở hình khối

Các cơ sở hình khối 1mặt phẳng và hình khối” width=”511″ height=”390″ />

Hệ thống tổ hợp các đường thẳng, mặt phẳng và hình khối

Một hệ thống Cấu trúc khối bao gồm ba chiều – Một khôi vật liệu đã sứ dụng đổ dầy một khoảng trống của không gian, ở bên trong khối dó một kiến trúc hỗn hợp được tạo thành.

Bởi vì, hiệu quả của những phưong pháp kỹ thuật và sức bền vật liệu xây dựng hiện đại, ngày nay những hệ thống khối thuần túy là hiếm có. Tuy nhiên, ở một tỷ lệ nhỏ đá và gạch nung có thế coi là những nhàn tố câu tạo khối, ở một tỷ lệ lớn hơn, bất cứ một tòa nhà khép kín nào, kiến trúc hỗn hợp có thế xem như một câu trúc ba chiều phải có sức chịu tải cả chiều rộng, chiều dài và chiều sâu.

Hầu hết các phương pháp câu trúc trong thực tế dược tổ hợp bởi những dường thẳng mặt phẳng và những nhân tố khối. Không một hệ thống nào dược coi lá tốt hơn trong mọi trường hợp đối với hệ thống khác. Với nhà thiết kế trường hợp thuận lợi và bất lợi phụ thuộc vào hình khối, vị trí và ý đồ sử dụng của ngôi nhà. Trong thiết kế nội that, chúng ta nên nhận biết dặc điểm của những không gian bên trong của mỗi trường hợp cụ thể.