Các lỗ mở trong mặt tường

Các lỗ mở trong mặt tường 1tường” width=”517″ height=”394″ />

cửa ra vào”>cửa ra vào tạo lồi từ khổng gian này sang không gian khác. Cửa đóng sể ngăn cách căn phòng với những không gian kế tiếp. Ngược lại cửa mở tạo ra một sự nối liền không gian, tầm nhìn và âm thanh. Những cứa ra vào được thiết kế quá lớn sẽ lảm giám nét tổng thể của mẩng tường, nhưng cửa căn phòng lại lảm tăng cường sự liên kết với không gian xung quanh hay phía bên ngoài cửa.

Các lỗ mở trong mặt tường 1

Vị trí lối vào ảnh hưởng đến sơ đồ di chuyển và hoạt động trong phòng

Độ dày của bức tường chia cắt hai không gian được thể hiện ở cửa đi – chính chiều dày của tường tác động tới cám giác của chúng ta về mức độ cách biệt của không gian khi ta đi qua ngưỡng cửa, bước từ một không gian này sang một không gian khác. Bản thân phạm vi và việc xử lý thiết kế cửa cũng đem lại cho ta một sự định hình bằng thị giác về không gian mẩ ta dang bước vào.

Số lựơng cửa và việc bố trí các cửa di dọc theo chu vi một cán phòng quyết dịnh tới việc hình thành các luồng di chuyển trong không gian, tới sự sắp xếp dồ dạc và tổ chức các hoạt dộng của chúng ta.