Các loại cửa đi

Các loại cửa đi 1cửa đi” width=”557″ height=”361″ />

Tùy theo chúng được thiết kế và cấu ‘tạo như thế náo, các cùa đi có thế được phân loại phù hợp với:

Trong các không gian có quan hệ nội bộ của công trình, các cửa đi nối liền các vệt đi lại. Các vị trí cửa ảnh hướng đến các vệt đi lại cúa chúng ta từ chỗ này đến chỗ kia cũng như trong một không gian. Tính chất của những vệt này cần phải gần với eử dụng và họat động bố trí trong những không gian nội thất.

Các loại cửa đi 1

Không gian phải làm cho sự đi lại và sứ dụng các cứa di cúa chúng ta thuận tiện. Đồng thời phải còn lại phần không gian thích đáng đế sắp xếp bày biện các đồ đạc.
Nói chung một phòng phái có vài cửa di và những vệt di nối liền chúng với nhau thành lối di ngắn vầ thắng. Không gây trớ ngại dến những hoạt động trong không gian.

Một vấn đề khác cần xem xét khi bố trí lối đi là quang cánh nhìn qua lỗ mớ cửa cúa cá hai không gian cạnh nhau lan đi vào trong nhau. Lối đi cần kín đáo, ngay cá khi cửa mở cũng không để cho nhìn trực tiếp vào sâu bên trong không gian.

Vì phần lớn cứa di được sán xuất ở nhả máy đêu theo một số kích cỡ và hình thức diến hình, việc mớ cửa và thiết kế nẹp ốp là những chỗ người thiết kế có thể thi thố tái khéo léo về tý lệ và tính chất của cứa.

Các loại cửa đi 1

Giống như các cứa di, khung cũng lầ những bộ phận điển hình kim loại rỗng được mắc vào khung băng kim loại rong. Các khung này có thể là những khung có hầm đon hoác kép và có thế ghép dôi hoặc ốp xung quanh vào bề dày tường. Thêm vao các bể mặt nhẵn phing dó, có thế sứ dụng các nẹp ốp có các tiết diện khác nhau.

Cứa di và khung dùng gỗ. Các cứa ngoài thường có khung nguyên trong khi các cứa trong có thế có những thanh nẹp ốp dùng để bịt chỗ tiếp giáp giữa cứa và tường. Có thể bó nẹp op khung cứa nếu vật liệu trát tường hoán thiện gọn gàng và dụng sát khung cứa 

Nẹp ốp cứa di, qua hình dáng và màu sắc của nó có thể nhân mạnh và làm nổi bật cửa đi như một bộ phận hiến thị rổ rệt trong một không gian. Dán thân cứa di cũng có thể tự mớ rộng việc lấy sáng tự nhiên bằng chiếu bên, cửa hãm thu hút sự ngắm nhìn và bằng màu sắc, trang trí nẹp ốp.

Các loại cửa đi 1

Ngược lại khung cửa và nẹp ốp có thể nếu muốn giảm thiểu sự chú ý bằng rút giảm kích cỡ cúa lối đi hoặc chỉ như một mảng trống đơn gián trong tường.
Nếu hòa nhập với tường xung quanh cửa đi có thế hoàn thiện dể kết hợp và trớ thành một phần của bề mặt tường.