Các thiết bị chiếu sáng

Các thiết bị chiếu sáng 1thiết bị chiếu sáng” width=”543″ height=”393″ />

Các thiết bị chiếu sáng là các phẩn tổng thảnh của một hệ thông điện công trình, biến điện năng thành ánh sáng sử dụng. Mỗi thiết bị chiếu sáng cẩn cố một mạch cung cấp năng lượng, một nối mạch và một ngọn dèn. Trong chương V sẽ trình bày sâu hơn về các loại đèn, phân bố ánh sáng và mức chiếu sáng phần náy chỉ tập trung vào bản thân các thiết bị chiếu sáng được xem như là cắc chi tiết thiết kế.

Các thiết bị chiếu sáng 1gián tiếp” width=”535″ height=”364″ />

Các loại thiết bị chiếu sáng gián tiếp

Chúng ta không chỉ quan tâm tới hình dáng của thiết bị nhưng cũng quan tâm tới hình thức chiếu sáng mà nó cung câp. Các nguôn chiếu điểm cho tiêu diểm của một không gian từ một vùng sáng nhât trong không gian, hấp dẫn dự chú ý của chúng ta. Chúng có thể dùng để chiếu sáng cao cho một vùng hoặc một vật cần chú ý : Một số nguồn điếm có thể bố trí dế diễn tả theo nhịp diệu và chuỗi liên tục. Các nguồn điểm nhó khi nhóm lại có thể tạo ra ánh sáng lấp lánh.

Các thiết bị chiếu sáng 1

Nguồn tuyến có thế dùng để vạch hướng, nhấn mạnh các cạnh của mặt phẳng, hoặc dường viền của một mạng. Nhiều nguồn tuyến đặt song song có thể hình thành một mảng chiếu sáng có hiệu quả để chiếu sáng khuếch tán chung cho một khu vực;

Các nguồn khối là các nguồn diểm được phát triển do dùng các vật liệu trong mớ hình thành các khối hoặc các hình dáng 3 chiều
Các thiết bị chiếu sáng có thể cung cấp chiếu õáng trực tiếp hoặc gián tiếp. Hình thức phân bố phụ thuộc vào thiết bị cũng như lắp đặt và hướng chiếu của nó trong không gian.

 

Các thiết bị chiếu sáng 1