Các yếu tố thiết kế nội thất

Các yếu tố thiết kế nội thất 1nội thất” width=”467″ height=”353″ />

không gian bên trong là hình dáng dầu tiên của việc xây dựng công trình kiến trúc, được xác định bới tường bao che, những tấm sàn và dược liên kết với không gian khác bằng cửa sổ, cửa di. Mỗi công trình xây dựng dều có hình mẫu dễ nhận dạng của nhân tố và phương pháp xây dựng. Mỗi hình mẫu có một hlnh dáng nhát dịnh và nó là khuôn mầu dế tạo ra một thể tích không gian giống nhau.

Các yếu tố thiết kế nội thất 1

Chúng rất hữu ích dế có thế dọc dược mối liên hệ giữa Mặt bằng không gian xác dịnh này với không gian xác định khác. Những câu trúc hoặc khoảng không gian có thế chiếm ưu thế thuộc mối quan hệ nầy. Bất cứ có những sự xuất hiện đế chiếm ưu thê như thế nào, chúng ta nên nhận thức cách khác như một dạng tương dương trong mối quan hệ. 

Nó cố tác dụng như nhau, lần lượt nhận thây trong mối quan hệ xảy ra ở mặt bằng như trong bản vẽ thiết kế nội thất, bàn và ghế đã được dưa vào và bố trí ở không gian bên trong.
Khi một chiếc ghế dược đặt vào một căn phồng, nó không chỉ chiếm không gian mả còn tạo ra mối liên hệ không gian giữa bản thân nó và các vật xung quanh. Chúng ta không chỉ nhìn thây hình dáng chiếc ghế mà còn nhìn ngắm dược dáng vẻ không gian xung quanh nó sau khi những chỗ trống đã được thay thế bằng các vật khác.

Khi những yếu tố dược giới thiệu nhiều trớ thành mẫu, mối quan hệ không gian được nhân lên. Các yếu tố bẩt đầu từ tể chức đến các bộ hay nhóm, chúng không chỉ chiếm chỗ trong không gian mà còn xác định và liên kết các hình thức không gian.

kích thước không gian bên trong cũng như hình thức không gian có quan hệ trực tiếp đến hình thái vốn có của các hệ thống kết câu, kiến trúc, độ bền của vật liệu và kích t‘’ước, khoáng cách của các bộ phận. Ngược lại, kích thước không gian xác định sự cân đối kích thước căn phòng và ánh hướng đến việc nó được sử dụng như thế nào.

Chiều ngang hay chiều rộng của không gian thường bị giới hạn bới vật liệu và các biện pháp kỹ thuật được sử dụng đế liên kết các nhịp của nó. Ngày nay diều kiện kinh tế cho phép dế thực hiện các biện pháp kỹ thuật của các dạng kết cấu. Xà, dầm bằng gỗ hay thép cũng như các tấm bê tông cốt thép có thế vượt khẩu độ 9m. Các vì kèo gỗ hay thép có thể vượt khâu độ lớn đến 1S>m, hoác hơn nữa. Các tấm mái có thể vượt khâu độ lớn hơn nếu sứ dụng khung không gian hay những kết câu cong như vòm móng, kết cấu treo và lớp màng chịu lực bới ứng suất không khí.

Trong khi kích thước không gian bên trong có thế bị hạn chế bới sự cần thiết của kết cấu, nó cũng dược xác định do nhu cầu sứ dụng không gian, giới hạn cần thiết cho người sứ dụng và phạm vi hoạt động của họ.

Kích thước chiều ngang, chiều dài của không gian cũng bị hạn chế tùy theo nhu cầu và theo từng trường hợp. Cùng với chiều rộng, chiều dài cúa không gian đã xác định sự cân đối của hình thức mặt bằng căn phòng.