Cân bằng đối xứng

Cân bằng đối xứng 1cân bằng đối xứng” width=”588″ height=”426″ />

cân bằng đối xứng

Cân bằng đối xứng lá kết quả cúa việc sắp xếp các yếu to chuẩn, sự tương xứng trong hình dáng, kích thước, vá vị trí liền quan bới một diem, mọt dương hay một trục chung. Nó cũng dược coi như trục dối xứng hay dối xứng hai chiều.

Cân bằng dối xứng hầu hết là kết quẩ của sự phối hợp hài hoả, tĩnh lãng và sự thăng bằng ổn dịnh luon rõ ràng, nhất lả khi dược dịnh hương trên một diện thăng dứng. Phụ thuộc váo mối liên hệ giữa chúng, một sự sắp xếp dổi xứng có thể nhấn mạnh khu vực trung tâm hay sự chú y vào tiêu diếm ở nơi kết thúc của trục 

Đối xứng đơn giản là một phương pháp có sức thuyết phục để thiết lập quy tắc thị giác. Nếu điểm nhìn đủ xa, nó có thế đưa đến một cái nhìn chính xác của một bố trí nội thất, dối xứng toán bộ dù sao vẫn được ít người ưa hoặc khó thực hiện, vì yếu tố công năng hay hoản cẩnh xung quanh.

Nó có tính khả thi hay được ao ước để tố chức một hoác nhiều thẩnh phần không gian hơn trong một kiểu đối xứng vá tạo ra dối xứng cục bộ. Nhóm dối xứng bên trong một không gian dễ tố chức và có một chất lượng dồng nhất là lám cho dơn giẩn hoá tổ chức bố cục của phòng.

Kiểu thứ hai, cân bằng xuyên tâm, là kết quả của việc tổ chức các yếu tố xung quanh diểm trung tâm. Nó tạo ra một bố cục tập trung nhấn mạnh phần sàn ở giữa như một diểm trọng tâm. Các yếu tố có thể hội tụ vào trung tâm hướng ra ngoái từ trung tâm, hoặc đơn giẩn là được xếp vào yếu tố trung tâm.