Cấu trúc không gian

Hầu hết các ngôi nhá bao gồm các hệ thống và các thành phần kiến trúc . Hệ thống móng nhà là thành phần cơ bán của Công trình, liễn kết vững chắc vơi nền đất chống đỡ các yặu tố của công trình và không gian bên trên.

Cấu trúc không gian 1kết cấu phần trên của công trình” width=”501″ height=”385″ />

Kết cấu phần trên của công trình

Kết cấu phần trên cùa công trình gồm có : eàn, tường, cột và hệ thống mái – Hệ thống này chống đỡ các loại tái trọng trển công trình.

• Tái trọng tĩnh : Thế nào là tải trọng tĩnh cùa công trình ? Tải trọng tĩnh gồm tái trọng kết cấu chính và các bộ phận phụ bao gồm cá thiết bị lắp đẫt vào.
• Tái trọng động : Thế nào là tải trọng động ? Tái trọng động bao gồm trọng lượng cùa người, những thiết bị đồ đạc ớ trên công trình. Trong thời tiết lạnh chịu thềm tải trọng động cùa tuyết trên công trình.
• Tái trọng động ào động lực : Tải trọng ào gió bão, động ảẩt được xác định cụ thể ảo vị trí xây dựng công trình.

Cấu trúc không gian 1

Kết cấu bao che

Một công trình dược bao che bởi tường ngoái, cửa 60, cứa di và mái, chúng bẩo vệ và che chớ không gian bên trong với môi trường bên ngoái.

Ngoái kết cấu tường, vách ngăn, trần chia nhổ vâ giới hạn không gian bên trong, chúng không chịu lực nẩo khác ngoải trọng lượng bán thân.

Hệ thống thiết bị máy móc và cung cấp điện cần thiết cho điều kiện môi trường bên trong công trình và giúp cho cuộc sống của con người. Chúng cung cấp nhiệt, thông hơi, diều hòa không khí, cung cấp nước sạch, thái nước bấn, cung cấp năng lượng cho

Trong một công trình hệ thống kết cấu bình thường có thể nhận thấy rõ ràng, còn hệ thống máy móc, thiết bị diện rất phức tạp thường dược dấu đi. Người thiết kế nội thất nhận biết được điều náy, dồn gán cố dịnh, diện bên ngoái, máy diều hòa khóng khí vá dây dẫn chúng có thể ảnh hưởng trực tiếp bên trrng. Tất cá những thứ cần thiết dó dòi hỏi phẩi bố trí dây diện, ổ cám, ông dẫn khí cho nằm ngang và thẳng dứng.