Chất liệu và ánh sáng

Chất liệu và ánh sáng 1chất liệu và ánh sáng” width=”531″ height=”266″ />

Ánh sáng ảnh hưởng đến sự nhận thức cúa chúng ta về chất liệu

Ánh sáng ảnh hưởng đến sự nhận thức cúa chúng ta về chất liệu , và bản thân nó bị ẩnh hướng bởi chất liệu nó tạo ra áo giác. Anh sáng trực tiếp ngang qua một bể mặt với kiểu cấu tạo tự nhiên sễ tăng cường chat liệu về mầt thị giác, ánh sáng bị khuếch tán sỗ làm giảm ái chất liệu tự nhiên và thậm chí có thể làm mất đi cấu trúc không gian 3 chiều.

Các bề mặt bóng nhẵn và mịn phán xạ ánh sáng một cách rực rỡ, làm xuất hiện các điểm hội tụ ánh sáng và thu hút sự chú ý của chúng ta. Các bề mãt mờ hoặc,có kiểu kết cấu gồ ghề sễ hấp thụ và khuếch tán ánh sáng không đều đặn vì thế lầm ánh sáng ít xuất hiện hơn. Các bề mặt rất thô ráp khi bị chiếu sáng bdi ánh sáng thẳng đứng, sổ làm lộ ra những khoảng dậm nhạt dễ nhận thấy.

Sự tương phản cố ảnh hưởng đến độ đậm, nhạt của chất liệu mà nó có. Chất liệu có thể xem như một nền đồng nhất khi nó xuât hiện một cách hiến nhiên khi đặt xen kẽ với các chất liệu tương tự.

Chất liệu và ánh sáng 1

Khi chất liệu, được nhìn trên một bề mặt thô nhám chất liệu tinh tế hơn và có kích thước bị giâm chút ít. Cuối cùng chất liệu là việc bẩo trì vật liệu vả các bề mặt không gian dược lầm bona nhẵn dễ phát hiện bẩn và cũng dễ lau cạch trái lại các bề mặt nhám khó phát hiện bẩn nhưng lại khó bảo trì vả lau aạch.

Chất liệu là một đặc thù riêng cúa việc bố trí vật liệu để định rõ ranh giơi đổ đạc trong phòng vá trang trí nội that. Kết hợp vả sáng tạo ra các dạng bo trí khác nhau cũng quan trọng nhừ tổ hợp mầu sắc vá ánh sáng. Nó phái phù hợp với đặc diem và tính nằng sử dụng cúa không gian.

Sự phân chia từng phần chất liệu nên dặt trong mối tương quan vơi kích thước của không gian và những bề mát chính lá chủ yếu, còn kích thước của yếu tố khác lả phụ. Từ việc chất liệu trán trề không gian thì bất cứ một chất liệu nào dược sử dụng trong một phòng nhd nên tinh tế hoặc sử dụng một cách biệt lập. Cồn trong phòng lớn chất liệu có thể dùng để giám bớt kích thước không gian hoãc vạch rõ hơn những khu vực riêng của căn phòng dó.

Chất liệu và ánh sáng 1

Một căn phòng với chât liệu thay dổi có thể sỗ rất .hái hòa. Sự kết hợp niữa kết cấu cứng vả mềm, giữa băng phăng và mấp mô, giữa sáng và mờ có thể tạo ra sự phong phú và thích thú trong quá trình lựa chọn vá phân bố kết cấu, sự tuyển chọn chất liệu nên thực hiện và hướng sự chú ý vảo cách thức kiến trúc vả các trình tự kế tiếp. Sự hài hòa giữa các kết cấu tương phán có thể được duy trì nêu chung hỗ trợ cho nhau về những diem, nổi bật chung như mức độ của sự phẩn xạ hay trọng lượng nhận biết.