Chất liệu và hình mẫu

Chất liệu và hình mẫu 1chất liệu và hình mẫu” width=”608″ height=”446″ />

Chất liệu và Hình mẫu lả những yếu tố có quan hệ mật thiết với nhau. Hình mẫu lầ thiết kế trang trí hay trang hoàng một bề mặt và chính nó là cơ sở của thiết kế. Việc thiết kế thường là sự sắp xếp những mô tip trên các bề mặt được trang trí với chất lượng tốt. Khi các yếu tố nhổ, dơn chiếc được bố trí láp di ịặp lại tạo thánh những hình mẫu trang hoàng trên một mặt phẩng với chất lượng rất tốt đến nỗi chúng bỏ qua các dặc tính riêng và trở thánh một thể hẩi hòa. Khi đó chúng mang tính chất liệu hơn lá hình mẫu. Một hình mẫu có thể lẩ Cấu trúc hay được ứng dụng. Một hình mẫu cấu trúc được tạo nên từ bẩn chất tự nhiên cúa vật liệu và phương pháp gia công vật liệu dó : gia công chế tạo, gia cổng láp ráp.