Công việc hoàn thiện tường

Công việc hoàn thiện tường 1tường cơ bản” width=”589″ height=”427″ />

Các loại vật liệu tường cơ bản

Một vái cách hoán thiện tường là phẩn tống hợp của cấu trúc tường, trong khi những lớp tách riêng nhau dược gắn vào khung tường, còn có những loại vật liệu phú khác được dung dể phú lên mặt tường. Cùng với những yếu tố thâm mỹ như máu sắc chất liệu bề măt và hoa van, xem xet về công năng khi lựa chọn một vật liệu làm tường vá hoàn thiện gồm những điểm sau:

. Nếu vật liệu được áp dụng thì yêu cầu kiếu đỡ hoãc nền nào ?
. Cho một bức tường hiện có, loại hoàn thiện, phú hoăc trát mát ngoài nào có thế châp nhận ?
. Vật liệu và hoàn thiện phái thế nào dể bền và dễ lau chùi ?
. Yêu cầu về độ hấp thụ âm thanh, phán xạ ánh sáng, chông cháy như thế nào?
. Giá mua, lắp dãt và áp dụng ?

Công việc hoàn thiện tường 1

Dưới đây lầ mặt ngoài cúa các loại vật liệu chính làm tường và hoàn thiện các đặc tính chung cúa chúng.

vữa trát là một hỗn hợp xi măng, vôi, cát và nước, dược trát 2 hoặc 3 lớp trên lưới thép hoặc lati, tống chiều dày 1/2 đến 3/4″ (12 đến 19mm)
Các đồ ngữ kim cần có để hoàn thiện và giữ cạnh, góc các m|t vữa.

Tấm thạch cao gồm lõi thạch cao phú bề mặt bằn^ giấy hoặc các vật liệu bao phu khác, nó có the hoàn thiện bằng son hay ốp gạch gốm hoặc một lớp phủ tường mềm.
Các tấm thạch cao chính : dùng cho các tường trong và trần nhà. Chông ẩm ướt: mặt tâm dùng dế ốp gạch gôm ở nhưng nơi ẩm ươt nhiều.
Chổng cháy : Nhiểu loại dùng trong kết cấu chông cháy .

Công việc hoàn thiện tường 1

Cũng có the dùng các tấm hoàn thiện trước với các màu sac, chat bề liệu mặt và hoa văn.
Tấm thạch cao có thể uốn cong tùy theo chiều dày.
Dầy 1/4″(6) bán kính cong 5FT (1524)
3/ô”(10) Bán kính cong 7FT (2134)
1/2″ (12) Bán kính cong 20 FT (6096)

Để cái thiện sự cách âm và chống cháy có thể dùng kết câu tấm thạch cao hai lớp. 
Các loại phủ tường này có thể sứ dụng một phạm vi vô hạn các màu sắc hoa văn và thiết kế. Các nhà sán xuất đa chú ý về màu sắc, chiều rộng, chiều dài cuộn và các loại keo yêu cẩu đế sử dụng.