Cửa đi trong thiết kế

Cửa đi trong thiết kế 1cửa đi trong thiết kế” width=”595″ height=”429″ />

Các cứa di và lối đi lâm cho chúng ta tự tiếp cận nhau, vận chuyến các đồ đạc và hàng hóa ra vào một ngôi nhà và từ phòng này qua phòng khác trong ngôi nhà đó. Bằng thiết kế, cấu tạo và vị trí cùa chúng có thể điều chỉnh sự sử dụng một không gian, các khung cảnh từ không gian này sang không gian bền và sự xuyên qua của ánh sáng , âm thanh, sự ấm áp, khí lạnh lọt qua.

Các cửa đi có thể có khung bằng gỗ, kim loại phái phú mặt bằng gỗ, kim loại hoặc loại vật liệu đặc biệt như nhựa. Chúng có thể được sản xuât ớ nhà máy được sơn trước, sơn lót hoặc bọc bằng các loại vật liệu khác. Chúng có thể được lắp kính trong hoặc các nan chớp để thông hơi.

Cửa đi trong thiết kế 1

Những cửa đặc biệt là những cửa được’cấu tạo ảể có độ chống cháy, độ cách âm hoặc những cứa ra vào chính có cách nhiệt.