Cửa sổ trong không gian nội thất

Cửa sổ trong không gian nội thất 1cửa sổ” width=”532″ height=”397″ />

Các cửa sổ trên một bức tường tuy thu hút dược sự chú ý bằng độ sáng và tầm nhìn mà chúng mở ra trước mắt chúng ta nhưng vẫn duy trì dược cái ranh giới má bức tường dã tạc ra. Các cứa sổ lớn và những bức tường kính cô” gắng xóa nhòa cẩm giác bẩng mát nhìn sự cách biệt giữa không gian bên trong vá bên ngoài. Tùy trong từng trường hợp việc xứ lý các khung cửa sổ có thể nhấn mạnh hay giám nhẹ di nhưng ranh giới của không gian bền trong.

Các ô cửa số ngăn giữa những không gian bên trong công trình theo một cách tưorig tự cũng có thế “mở rông” một căn phong ra với những ranh giơi vật lý cúa nó và khiến căn phòng trở nên một bộ phận cấu thành khổng thể thiếu của không gian bên trong bao quanh. 

Cửa sổ trong không gian nội thất 1cầu thang liên kết các trục khác nhau của không gian” width=”552″ height=”420″ />

Cầu thang liên kết các trục khác nhau của không gian

Cầu thang cũng lá một hình thức quan trọng trong việc di chuyến giữa các phòng. Các bậc tam cấp ra váo một tòa nhá có thế giúp ta phân biệt đây lá một cổng trình công cộng hay nhà ở. Chúng cũng giống như một hành lang hay một sàn, hiền làm nối bật hình ánh một không gian chuyển tiếp.

Các cầu thang bên trong một công trình liên kết các trục khác nnau cúa không gian công trình dô. Qua việc thực hiện chưc năng này các cầu thang hình thành lối di chuyến cúa chung ta trong không gian để chúng ta leo lên hoặc đi xuống. Các bậc thang thấp và rộng có tác dụng giống như một lời mời gọỉ, còn một cầu thang dốc và hẹp có thế lại dẫn người ta tới những chôn riêng tư.

chiếu nghỉ của cầu thang dùng dể ngắt nhịp bước chân, thav dối hướng cầu thang và cho chúng ta một nơi tạm dừng nghi, lây hơi và naắm nhìn quang cánh xung quanh.

Một cầu thang có thể chiếm một khoáng không lớn nhưng cách thức bố trí thang bén trong chíêm một số kiểu. Nó có thể chiếm nhiều diện tích và tạo nên sự tập trung cho các không gian, chạy dọc theo một trona cấc bể tướng hay uon quanh theo căn phòng. Một cầu thang có thế chí năm trong giới hạn một không gian nhưng cũng có thể bao ữồm nhiêu dợt thuộc những không gian khac nhau.