Cửa và cửa sổ trong thiết kế – P1

Cửa và cửa sổ trong thiết kế - P1 1vị trí các loại cửa sổ”>cửa sổ” width=”526″ height=”390″ />

Quy cách, hình dáng và vị trí các loại cửa sổ

Các cửa sổ và cửa đi làm gián đoạn các mặt tường vầ cho công trình có hình dáng với các không gian bên trong. Chúng là những yếu tô” chuyển tiếp của kiến trúc và thiết kế nội thất, cá về thị giác và vật chât, từ không gian này đến không gian khác, từ bên trong ra bên ngoài.

Qiú.cách hình thức và vị trí cửa sổ ảnh hưởng đến tính nguyên vẹn hiến thị củạ mặt tường và làm cho có cảm giác ngăn che. Có thể coi cửá 50 nhừ một mảng sáng trên tường, môt khung mở tronQ mặt tường hoặc một khoảng trong ngăn chưa 2 măt tường. Nó cung có thế dược mở rộng đến chỗ phải chịu lực tạo thành mổt mảng tường trong’ suốt hợp nhất hien thị một khồng gian bến trong với ngoài trơi hoặc vơi một không giaii bêh cạnh.

Cửa và cửa sổ trong thiết kế - P1 1

Tỷ lệ của cửa số không chỉ liên quan đến mặt tường xung quanh mà còn cả đến kích thước riêng của chúng ta. Chúng ta đã quen thuộc với cứa sổ cao quá đầu và có bậu cao ngang thắt lưng. Khi một cứa sổ rộng dùng dế mở rộng hiến thị một không gian, làm cho quang cảnh của nó rộng ra hoặc bố sung tỷ lệ của nó, cứa sổ có chia nhó thành nhiều ô nhỏ hơn dể giữ được tý lệ với con người. Cánh nhìn từ cửa sổ trớ thành một phần tổng hòa với không gian nội that. Chúng không chỉ tạo ra một điểm nhìn từ trong phòng ra ngoài, mà còn truyền đạt thông tin hiển thị về vị trí hiện tại của chúng ta. Chúng hình thành một mối liên quan giữa bên ngoài và bén trong.

Trong khi xác định qui cách, hình dáng và vị trí đặt các cứa số trong một căn phòng cần cân nhắc để có những chỗ nhìn qua được lỗ mớ cúa cứa sổ, những khung cẩnh tĩnh mở ra và những cánh chuyển dịch như thế nào khi chúng ta di lại ở trong phòng.

Cửa sổcó nhiều tác dụng hơn là chỉ khung lại các cảnh trí chiếu sáng ban ngáy cho không gian vầ dùng đểthông hơi cho không gian đó. Cửa sổ cũng là nơi phơi bay ra những cảnh trí không như mong muôn; trong trường hợp nhưthếxử lý cửa sổ có thể phá vơ, che lâp hoặc làm lệch hướng nhìn của chúng ta. Phong cánh bển ngoài cũng có thể giúp che khuất một cánh không muôn có từ không gian bên trong hoặc ngay cá tạo ra một quang cảnh thích thú ở những chỗ không có cánh thực”

Kích cỡ vả hướng mở’ cửa số điều tiết số lượng, chát lượng ánh sáng tự nhiên xuyên qua và chiếu sáng một không gian bên trong. Kích cỡ cửa sổ liên quan hiển nhiên đến sô’ lượng ánh sáng. Chat lượng ánh sáng – cường độ và màu sắc của nó được xác định bởi hướng mở và vị trí đặt của cửa trong một phòng.

Cửa và cửa sổ trong thiết kế - P1 1

Một vấn đề thường xuyên gắn kết với ánh sáng ban ngày là độ chói, nó gây ra sự tương phản quá mức giữa độ sáng của lỗ mở cứa sổ và độ tối cúa mát tường kề bên. Đề xứ lý tránh chói chang, vị trí đặt cứa cũng quan trọng như kích cỡ của chúng. Điều kiện tối ưu là cân bằng ánh sáng tối thiếu từ 2 hướng – từ 2 tường hoặc từ tường đến trần. Đặc biệt ánh sáng bầu trời có thể lám dịu được sự gay gắt ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Trong những phòng có cứa sổ sát sàn, sự chói chang có thể gây ra ánh sáng phán xạ của mặt bên trong. Sự chói chaní1 này có thể giám đi được bằng bóng hoặc mành mành (chóp dứng).

Đặt cửa sổ kề với một tường vuông góc hoặc sát trần sẽ lẳm cho ánh sáng xuyên vào lớn nhất. Mặt phang vuông góc ăược chiếu sáng bằng ánh sáng xuyên váo và nó sỗ trở thành mảng nguồn, phản xạ ánh sáng.

Vận tốc, nhiệt độ vá hướng gió là những yếu tô” quan trọng khi định vị mớ cửa số trong tất cả các vùng khí hậu. Trong thời tiết nóng, gió – dựa vào sự thông thoáng dể làm mát bằng bốc hoi hoác tỏa nhiệt. Thời tiết lạnh phái tránh gió hoác che các cứa số để giám tối thiểu không khí lạnh lọt vào công trình, ở tất cả các mùa, thông gió ở một mức nhất định đây không khí cũ và hoi nước ra khói không gian bên trong, vẫn cần cho sức khổe con người.

Thông gió tự nhiên trong các không gian nội thất của công trình là sự tích hợp giữa những chênh lệch về áp suất cũng như về nhiệt độ. Các luồng lưu thông không khí dưa vào các lực này bộ ánh hưởng do hình dạng công trình nhiều hon là tốc dộ không khí.