Cửa và cửa sổ trong thiết kế – P2

Cửa và cửa sổ trong thiết kế - P2 1

Các lỗ mở cứa số dùng dể thông hơi. Ngay khi dóng, các cửa số là những nguồn hãm khí nong và làm tốn thất nhiệt. Muốn giữ nhiệt trong những tháng lạnh của mùa đông và tóa nhiệt trong những tháng nóng của mua hè, là do có đế bức xạ mặt trời xuyên qua kính cứa sổ hay không ? Khí nóng bị mất đi qua cứa sổ trong khí hậu lạnh là do dể chềnh lệch nhiệt đọ không gian bên trong nóng và khong khí bên ngoài lạnh hơn.

Kính là vật liệu cách nhiệt tháp. Để tăng khá năng chông giữ nhiệt có thếdùng cứa sổ có 2 lớp hoãc 3 lớp kính. Như vậy dùng ngay những dệm không khí giữa các tam kính dế cách nhiệt.

Thêm vào tác dộng thẩm mỹ về môi trường nội that, cửa sổ cũng ánh hướng đến việc bố cục đồ đạc trong một phòng. Anh sáng ban ngày chiếu sáng trong nhiều giờ và những phong cánh nơi cửa số hấp dân sự chú ý, lôi cuốn chúng ta đến tận nơi hoác hướng về nhóm âồ đạc bố trí trước chúng.

Các. cửa sổ chiếm mảng tường. Khi dặt các cửa sổ cần cân nhắc thiết kế còn lại bao nhiêu diện tích mặt tường giữa cắc lỗ mớ cửa sể và kích cỡ, tỷ lệ cúa những mảng tường này có còn đủ để săp dặt các đồ dạc. Các cửa sổ mở sát trần và cứa trời là giải pháp sử dụng mảng tường tốt nhất.

Cửa và cửa sổ trong thiết kế - P2 1

Chiểu cao bậu cứa cũng có thế ảnh hưởng đến những gì sắp đặt dưới nó. Một bậu cứa thấp hạn chế khoáng sàn phía trước, cứa không mớ được. Điều này đặc biệt đúng khi các tường cứa sổ mớ xuống đến tận sàn tạo cảm giác như không gian bên trong liên tục chuyển tiếp ra không gian bền ngoài.

Cẩn cân nhắc xem xét trong việc đặt vị trí cứa số dế tránh ánh hướng bất lợi của ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp lên những người ở trong phòng (nóng và chói chang), và những tấm thảm trang trí hoàn thiện, đồ dạc trong phòng (làm phai mầu và xấu di).

Hiện nay hầu hết các cửa 60 lá những bộ phận 6án xuât ôln với khung gỗ hoặc thép. Các khung gỗ thường được cấu tạo bằng những gỗ khô, bào nhẵn và thớ phang. Gỗ thường được xử lý trong nhà máy dể loại bỏ các khuyết tật hoặc chông ngấm nước. Mãt ngoài khung có thế chưa hoàn thiện, 6ơn lót để 50T1 phú hoặc bọc nhôm hay nhựa để dễ lau chùi. Phía bên trong khung thường để thô, không hoán thiện.

Các khung cửa bằng kim loại khổe hơn do dó tiết diện thường móng hơn khung gỗ. Nhôm và thép là những loại dùng phố biến,mặc dù các khung thép không rỉ hoặc fcing đồng cứng thường dược 5Ử dụng. Các khung cửa nhôm có thế gia công băng tay, bằng máy hoặc dược mạ phủ thêm lớp báo vệ, lớp màu. Các khung cứa bằng kim loại phái dược ma, 5ơn lót bang 5ơn hoãc õơn chống rỉ. Vì kim loại là chất dln nhiệt, hơi ẩm cỏ thế ngưng dọng ớ mặt trong của những đố ngang bằng kim loại vào mùa đông nếu knông có chi tiết cán nhiệt trong câu tạo chúng.

Các cứa sổ đựơc chế tạo sẵn tại nhà máy theo quy each hàng loạt, nhưng chúng được thay đổi theo từng hãng sản xuất. Quy cách và hình dạng dểu có sẵn dế khách hàng lựa chọn nhưng thường theo giá cả.

Cửa và cửa sổ trong thiết kế - P2 1

Các lỗ mớ trong tường thông thường chojhep lệch 1/2 đến 3/4 inch theo mỗi cạnh và dọc theo khung cửa dê dánh thăng bằng cả bộ cứa. Tâm kim loại chắn nước và sảm khe xung quanh khung cứa dể ngăn khí hậu lạnh và giảm thiểu không khí lọt vào phòng.

Nẹp trang trí dế che giấu và hoàn thiện các khe hớ giữa cửa sổ và lỗ mở. Loại hình nẹp bên trong góp pnần quan trọng vào tính chất cúa không gian

Cac của sổ có thế đưot. phân thành 2 nhóm chính : cố dịnh và dế thông gió. Trong cá 2 nhóm đều làm cho các không gian nội thất lấy ánh sáng và nhìn ngắm các cửa số cố dịnh không dể cho không khí đi qua như các cứa số thông gió. Các cứa sổ cố định khổng bao giờ mở, cứa số thông gió có thế luôn bị đóng lại. Bói vậy, khi quyết định sứ dụng cứa sổ cố định cần phái cân nhắc kỹ lưỡng.