Độ cao của không gian

Độ cao của không gian 1độ cao của không gian” width=”496″ height=”391″ />

Chiều thứ ba của không giạn bển trong là chiều cao – được tạo bởi mặt phẳng trần, chiều thẳng đứng cung như chiều nằm ngang của không gian đều có ảnh hương như nhau tới tính chất của không gian một căn phòng.

Nếu như sự nhận biết của chúng ta về các chiều của mặt phang nằm ngang (chiều rộng và chiều dài) của một căn phòng có phần bị bóp méo dò việc vá phối cảnh thì ta vln cồ thể cám nhận một cách chính xác hơn về mối tương quan giữa độ cao của không gian và chiều cao của con người. Do vạy, mọt sự thay đổi nào đo trong độ cao của trần nhà dường như có tac độnẹ mạnh dến ấn tượng cua chúng ta về không gian hơn là một sự biền doi tương tự về chiều dài hay chiều rộng căn phòng.

Trần nhà cao thường đem lại cho ta cảm giác cởi mớ, phóng khoáng trong khi những tầng nhà thâp thường có ấn tượng ấm cúng, thần mật như trong mọt hang đọng.

Tuy nhiên hiếu biết của chún| ta về phạm vi một không gian không chỉ bị tác động bởi riêng yeu tố về dọ cao cùa trần nhà mà còn cá bởi tương quấn giữa ba chiều của không gian.

Trần nhà xác định bổi mặt blng phía trên tạo nên đặc điểm của căn phòng. Trần nhà được định rõ bổi kết cấu mái nhả, có thể cho ta tnấy hình thức và dáng diêu của nó trong toản bộ không gian trong nhẩ. Hình thức mái dốc một bền, mái dốc hai bên và mái vòm trần dem lại cho ta một din’h hướng trong khổng gian, trong khi trần dạng vòm cầu và hình chóp tháp nhấn mạnh trung tâm của khổng gian.

Độ cao của không gian 1