Giường ngủ trong thiết kế nội thất

Giường ngủ trong thiết kế nội thất 1giường” width=”509″ height=”358″ />

Giường ngủ có hai thành phẩn : đệm hoặc bộ đệm và bộ phận đế hoác khung đỡ. Có nhiều loại đệm khác nhau mỗi một loại đáp ửng và đỡ hình dáng và trọng lượng cúa một cơ thế con người. Bới vậy, sự phán xét và chọn lưa cúa cá nhân là cần thiết trong việc tuyển lựa đệm.

thiết kế nội thất đóng vai trò đăc biệt trong việc tuyển lựa bộ phận đế và khung giường và các đồ dạc có liên CỊUan như đầu giường, bàn ngú và đồ vái trái giường.

Giường ngủ trong thiết kế nội thất 1