Hệ thống sưởi và điều hòa không khí

Hệ thống sưởi và điều hòa không khí  1

Mục tiễu cơ bán của hệ thống làm nóng lẩ dể thay thế nhiệt lượng bị mất di trong một không gian bên trong. Hệ thống lầm nóng cơ bán bao gổm một môi trường sẩn sinh nhiệt, thiết bị dối lưu nhiệt, phương thức dưa nhiệt náng dấn không gian vá cuôì củng là phương phap giẩi toá nhiệt năng dó trong không gian.

Trong khi một hệ thống cấp nhiệt cung cấp nhiệt náng. một máy diều hoầ không khí được coi như thường xuyên lá một phương tiện cung cấp không khí mát. Mãc dầu, một hệ thống diều hoà khôna khí thực sự cung cấp khí hậu hoạt dộng trong suốt cá năm dế dưa không khí ra ngoái, lảm sạch, sưđi nóng hoăc lẩm lạnh nó, thêm bớt độ ấm, va chu cấp không khí dẩ dược diều hoổ vào những không gian bên tronỡ công trình.

Hệ thống diều hoà không khí xứ lý không khí theo một số phương thức tạo tiện nghi sưởi ấm không những phụ thuộc vào nhiệt dộ khổng khí má còn cả độ ấm tương dối, nhiệt dộ bức xạ của các bề mất xung quanh, vá luổng dịch chuyển không khí, Khổng khí trong lảnh và thom sạch dưa tr<ỷ lại lá những yếu tố tiện nghi tăng them có thế dược diểu tiết do hệ thống dieu hoá không khí.

Hệ thống sưởi và điều hòa không khí  1hệ thống sưởi và điều hòa không khí” width=”561″ height=”421″ />

Trong khi kiến trúc sư và các kỹ sư bố trí hệ thống lẩm nóng hoãc diều hoá không khí trong thiet kế công trình, ngươi thiết ke nội thất có thế tác dộng dến kết quá cuối cùng của thiết kế dó thông qua việc lựa chọn các lớp phủ tường, cứa số vả sán và điều chỉnh các chi tiết dưa dẫn không khí váo.

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng