Hình tam giác trong thiết kế

Hình tam giác trong thiết kế 1hình tam giác trong thiết kế” width=”547″ height=”399″ />

Hình tam giác trong thiết kế

Hình tam giác tượng trưng cho tính ổn định. Hình tam giác thường sứ dụng Cấu trúc làm mất đi diểm uốn hay gãy khúc một trong những cạnh của nó.

Từ một điếm nhìn khi một tam giác được đặt ngang một cạnh thì nó sễ gây một cám giác bền vững. Khi một dính gắn trên một Điểm, hình tam giác sễ mất di sự cân bằng, nó trớ nên sinh dộng.

Tính năng động cúa hình tam giác phụ thuộc vào mối quan hệ 3 góc vá 3 cạnh. Bởi vậy góc Cũ thế thay dối hình tam giác luôn luôn sinh dộng hon so với hình chữ nhật. Hon nữa hình tam giác có thể phối hợp với bất kỳ hình nào như hình vuông, hình chữ nhật hoăc hình da giác.