Hình tròn trong thiết kế

Hình tròn trong thiết kế 1hình tròn trong thiết kế nội thất” width=”581″ height=”407″ />

Hình tròn trong thiết kế nội thất

Hình tròn là một hình đặc. có một tâm điếm tự nhiên đó là diếm trung tâm của nó. Nó biếu thị một sự thống nhất, một sự liên tục và một tính tiết kiệm cúa hình dáng.

Một hình tròn thông thường th, bền vững vá tự mình là trung tầm. Khi dăt nó cạnh những đường khác và những hình khác, hỉnh tròn thường biếu hiện một cách rõ rệt.

Những đường và những hình uốn cong khác thường được xem như là những bộ phận hay là sự kết nợp cúa những hình tròn. Mặc dù là có quy tắc hay không quy tắc, những hình dạng cong có khá nãng biếu hiện sự mềm mại cúa hình thức sự ngưng chảy cúa vận động và sự tự nhiên của việc tăng trướng sinh học.