Hình vuông trong thiết kế

Hình vuông trong thiết kế 1hình vuông trong thiết kế nội thất” width=”579″ height=”417″ />

Hình vuông trong thiết kế nội thất

Hình vuông được đặc trưng một cách thuần khiết vá hợp lý. Sự cân đối bốn mãt là bốn góc góp phần tạo cân bằng cho nó vá thêm một cách nhìn sáng súa.

Hình vuông không có nhiều hình dạng hay những hướng nổi trội. Giống như một hình tam giác, hình vuông lá sự bền vững yền tĩnh khi dăt nó trên một cạnh, nhưng nó trở thánh năng động khi đặt nó trên một góc.

Mọi hình chữ nhật có thể biến đối thảnh hình vuông bằng cách thêm, bớt chiều rộng hay chiều dài. Ngay cả cái sáng sủa bền vững của hình chữ nhật cũng dẫn đến cái nhìn dơn diệu, sự da dạng có thể dược đưa váo hởi sự thay dối kích thước, tý lệ, mảu sác, chất liệu , vị trí và phương hướng của chúng.

Hình chữ nhật là dạng tiêu chuấn rõ rảng trong kiến trúc và trong việc thiết kế. Chúng dược đo dạc vẽ và sản xuất một cách rổ rảng như lá khai triển và dựng chúng,đồng thời chúng ăn nhập với nhau mau chóng vá khẩng khít trong xây dựng.