Hoàn thiện mặt sàn theo tiêu chuẩn đánh giá công năng

Hoàn thiện mặt sàn theo tiêu chuẩn đánh giá công năng 1sàn theo tiêu chuẩn đánh giá công năng” width=”509″ height=”369″ />

Ở những nơi dễ tiếp xúc với ẩm ướt, nên tránh những vật liệu cứng, trơn nhẵn dể làm mặt sàn.

Mạt sần cứng là sự phán xạ âm thanh phát ra từ trong phòng và khuếch dại tiếng ồn va chạm gây ra do sự đi lại của chúng ta hoặc do di chuyển các trang thiết bị. Mặt sản đần hồi có thế giảm bớt tiêng ồn va chạm này. Vật liệu mặt sàn mịn, mềm, hoạc xốp giảm được tiếng ồn va chạm cũng như tiêu âm.

Mặt sàn màu nhạt có thế phản xạ ánh sáng chiếu vào nó và làm cho căn phòng sáng sủa hơn mặt sẩn có chát liệu màu thlm.
Mặc dù một bề mặt tiện dụng vẩ một mặt nền hiển thi thường được cân nhăc cho một không gian nội thất thông qua màu sắc hoavăn và chất liệu của nó, có thế dóng vai trò tích cực trong việc xác định tính chát của một không gian.

Hoàn thiện mặt sàn theo tiêu chuẩn đánh giá công năng 1

Sắc màu nhạt ỗẽ làm tăng ánh sáng trong phòng, trong khi sắc màu tham sẽ hấp thu nhiều ánh sáng chiếu vào nó. Màu sáng ấm nâng cao hiệu qua trên mặt sàn, trong khi màu thlm ấm gây cho ta cảm giác an toàn. Màu sáng lạnh gợi sự rộng rãi và nhân mạnh sự bằng phang của những mặt sàn bóng láng. Màu thầm lạnh làm cho mặt băng sàn có chiều sâu và chắc.
Khác với cấc mặt tường và trần của phồng, mặt sàn truyền các chât lượng trung gian – chất liệu và sự vững chắc của sàn tiếp xúc trực tiếp với ta khi di trên bề mặt của nó.

Chất liệu bề mặt của vật liệu mặt sàn và sắp xếp vật liệu nhưthế nào có liên quan trực tiếp dến hoa văn hiển thị dược tạo ra. Đó là chât liệu hiển thị thông tin cho chúng ta bản chất của vật liệu mặt sàn và tính chất của một không gian.