Không gian cong

Không gian cong 1không gian cong” width=”517″ height=”396″ />

Đặc tính vốn có của vật liệu xây dựng và brện pháp kỹ thuật dùng dể liên kết chúng dã xác dịnh không gian hình chữ nhật như một định hình. Thường thì không gian cong rất dặc biệt và chí dành riêng cho những trường hợp cần thiết. Không gian cong đơn gián là một đường tròn. Nó rất vững chắc và tự nó là trung tâm, trong khi tiêu diếm của nó ở trung tâm thì nó cũng liền quan dến không gian xung quanh như nhau về mọi hướng. Nó không có mặt tiền, mặt sau hay mặt bên trừ phi được xao dịnh bởi yếu tố dung hòa khác.

Không gian elip linh hoạt hơn, có hai tiều diểm và trục không bằng nhau.

Không gian cong khác có thế được nhìn nhận như những biến thể của không gian cầu hay không gian elip dược kết hợp trong những dạng xen kẽ nhau.
Trong phạm vi một không gian được tạo nên bởi các đường thắng, một khối cong sẽ trớ nên nối bật, có thế sử dụng sư tương phán về hình học náy dế diễn tẩ tầm quan trọng hay tính chất dôc dáo trong chức năng của khối cong. vớ\ một khổng gian vừa phái có thế bo trí một khối tròn ở vị trĩ tự do hoặc ở vị trí trung tâm dể nối liền các cẩn phòng hoãc li Im trong dẩi tường bao quanh đế trang trí bền ngoài cho công trình. Những bức tường cong dem lại cho ta một cẩm giác sống động và đẩy ấn tượng. Măt lốm cúa một dẩi tường cong thu hut cáI nhìn cua ta vào không gian bên trong, trong khi phần tường lồi lại dẩy không gian hướng ra phía ngoẩi.

Không gian cong 1

Việc bố trí nội thất không gian cong đòi hỏi một sự cân nhắc kỹ về tính thống nhất giữa do dạc vả cac bộ phận khác bên trong, tạo thầnh một thể hoẩn chính.

Có một cách dế giải quyết mâu thuẫn giữa các khối hình trong không gian cong là bố tri nội thất theo kieu đế các vật thể đứng biệt lập, cũng còn môt cách khác nữa là dùng ngay mát cong của không gian dể săp xếp một cách hài hòa những dồ dạc hay do vật gan liền tường.