Lò sưởi trong thiết kế nội thất

Lò sưởi trong thiết kế nội thất 1lò sưởi” width=”492″ height=”360″ />

Mặc dầu một lò sưới cổ truyềti không có hiệu quá lảm nóng không gian nội thất như một lò bếp, nhưng lò sưới làm ấm áp và ngọn lứa trần như một nam châm cuốn hút con người quây quần quanh nó. Ngay cả khi không có lứa, lò sưởi cũng vẫn có thể là trung tâm hấp dẫn nhất và như một tiêu điếm bố cục cúa căn phòng.

Một lò sưởi phái được thiết kế để thông thoát tốt, an toàn phòng cháy và đưa khói lên cao có hiệu quả. VI vậy, tỷ lệ cân đối của một lò sưởi và sự bố trí các bộ phận cấu thành của nó cẩn phải tuân thủ các quy luật tự nhiên và quy chuẩn xây dựng địa phương, vấn đề quan trọng đối với người thiết kế nội that là cắn đặt bao nhiều lò sưởi, hướng mở cùa mặt lò sưởi như thế nào và mẩt sàn trước lò sưới có thể được xứ lý ra sao ?

 

Lò sưởi trong thiết kế nội thất 1

Lò sưởi trong thiết kế nội thất 1

 

Lò sưởi trong thiết kế nội thất 1