Không gian hình vuông và hình chữ nhật

không gian hình vuông” width=”506″ height=”385″ /> không gian hình vuông Một căn phòng hình vuông có chiều dài bằng chiều rộng, có tính ổn dịnh về chất và thường có tính cách riêng. Sự cân bằng của bốn cạnh làm cho trung tâm căn phòng trở thành tiêu điểm. Tính tập trung có thể được nâng cao hay dược […]

Continue reading »

Không gian cấu trúc

không gian cấu trúc” width=”560″ height=”436″ /> Không gian cấu trúc Một Công trình kiến trúc xây dựng tạo thành cơ sớ hình dáng và thiết kế khổng gian bổn trong. Tử ngữ công trình ớ đây không dùng để chỉ sự chống đỡ. Nó dùng để xem xét lựa chọn và bố trí không gian bên trong như các […]

Continue reading »

Các cơ sở hình khối

mặt phẳng và hình khối” width=”511″ height=”390″ /> Hệ thống tổ hợp các đường thẳng, mặt phẳng và hình khối Một hệ thống Cấu trúc khối bao gồm ba chiều – Một khôi vật liệu đã sứ dụng đổ dầy một khoảng trống của không gian, ở bên trong khối dó một kiến trúc hỗn hợp được tạo thành. Bởi […]

Continue reading »

Thành phần cấu trúc phẳng

cấu trúc phẳng” width=”575″ height=”450″ /> Hai loại hình chú yếu của thành phần cấu trúc phẳng là tường chịu lực và tấm nằm ngang. tường chịu lực tác dụng từ trên xuống dưới. Tường ngăn bển trong cũng có thế chống lực cúa gió, nước và áp lực đất. Một mô hình chung bố trí tường chịu lực tưcmg […]

Continue reading »

Hệ thống kết cấu tuyến tính

kết cấu tuyến tính” width=”388″ height=”283″ /> Hệ thống kết cấu một Công trình hình thành phái phù hợp với đặc tính hình học của cấu kiện vá chống được lực tác dụng vào chúng. Hình dạng câu kiện và đặc tính hình học ánh hướng đến kích thước, tỷ lệ vá bố trí không gian bên trong cùng với […]

Continue reading »

Cấu trúc không gian

Hầu hết các ngôi nhá bao gồm các hệ thống và các thành phần kiến trúc . Hệ thống móng nhà là thành phần cơ bán của Công trình, liễn kết vững chắc vơi nền đất chống đỡ các yặu tố của công trình và không gian bên trên. kết cấu phần trên của công trình” width=”501″ height=”385″ /> Kết […]

Continue reading »

Không gian bên ngoài

Hình thức, quy mô và tố chức không gian của một ngôi nhà là sự đáp ứng của người thiết kế với một số điều kiện như chức năng công trình, cấu trúc công nghệ và xây dựng, khá năng tài chính, khá năng thể hiện và phong cách. Hơn nữa kiến trúc một ngôi nhà phải đáp ứng cánh […]

Continue reading »

Không gian nội thất

không gian là chất liệu số một trong gam màu của người thiết kế và là yếu tố cơ bản trong thiết kế nội thất. Trong không gian, chúng ta không chí có cẩm xúc má còn phân biệt hình khối, nghe tiếng dộng, cẩm thấy dễ chịu với luổng gió nhẹ và ánh nắng ấm áp của mắt trời, […]

Continue reading »
1 12 13 14