Sàn lát gạch và đá

Sàn lát gạch và đá 1sàn lát gạchđá” width=”601″ height=”457″ />

Gạch nung vả đá lả những vật liệu rán, bền, tuỳ theo hình dáng và hoa văn của các viên có thể sáp xếp chúng lại. Những vật liệu lám mặt sàn này có thể làm cho căn phòng mát mẻ, bình thường hoặc truyền đạt một cám xúc không bình thường.

gốm dùng lát sàn là loại mô-za-ích nhiều mánh nhó, mô dun hoá dất sét tự nhiên hoác ghép sứ. Pạng đất sét tự nhiên không có thạch anh và không lẫn các màu dất; sứ có thể có các màu óng ánh và như thủy tinh (làm chắc đãc va không thâm).

Gạch lát nung và gạch bông hình vuông là vật liệu lát sần rộng hơn. Gạch lát vuông nung ớ nhiệt độ cao ; gạch bông tương tự như gốm mô-za-ích, cả hai loại dều hay đổ mồ hôi, dễ bẩn và biến màu.

Đá lát sàn là một loại vật liệu rắn, mặt sàn có dộ bền cao phố màu rộng, từ da dồng, xanh cẩm thạch, đến xám và den. Những mạch dá nglu nhiên truyền dạt dược một cảm xúc nhất dịnh. Viên đá gia công theo hình vuông hoặc hình bất kỳ có quy cách hoặc không. Đá hoa cẩm thạch tự nó đã có hình thức sang trọng.

Cũng có thể dùng sàn bê tông như một mặt sàn đã hoàn thiện. Nếu mặt sàn phẩng và nhẵn cần phái giữ gìn chống bân và dầu mỡ. Có thể sơn trộn màu khi để bê tông. Hoàn thiện bằng sắp xếp tổ hợp các viên dá cũng có thể tạo ra một chát liệu bề mặt hap dẫn. Sân trời là một loại đặc biệt sắp xếp tổ hợp với các gân mạch giông mô-za-ích tạo bởi các mánh đá cam thạch ghép.

Các vật liệu lầm mặt sàn đần hồi cung câp cho sán một bề mặt kinh tế, chắc đặc, không hâp thụ, với độ ben tương dối tốt và dễ bao quán. Độ đàn hồi của chúng có thế đám bảo theo yêu cầu về yên tĩnh và tiện nghi cho đi lại. Mức dộ tiện nghi không chl phụ thuộc vào vạt liệu đần hôi mà còn phụ thuộc vào loại lót nền sử dụng và độ cứng của lớp nền dỡ dưới. Tấm vải sơn và nhựa tống hợp theo cuộn dài tư 6 peet (1Ô29 mm) đến 15 peet (4572 mm). Những vật liệu iám mặt sàn dàn hồi khác có thể sư dụng như các viên lát sán xuất sẵn hình vuông 9 inxơ (22Ô mm) và 12 inxơ (504 mm).

Trong khi các mặt hàng cuộn lầm cho sàn không có mạch nôi thỉ các viên lát dễ dàng thi cổng, nếu hình sàn bất dịnh, riêng biệt từng viên lát cũng có thể thay thế nếu bị hư hỏng.
Không có loại sàn dàn hồi nàotốtđủ về mọi phương diện. Danh mục dưới dây là các loại 5ần được dùng tốt cho các khu vực cóyêu cầu riêng.

Sàn lát gạch và đá 1

• ĐÀN HỔI VẢ YÊN TĨNH :
Viên lát vỏ cây bẩn, viên iátcaosu, viên lát vỏ cây bắntráng nhựa.
. • LỔM, HẰN :
Viền lát và tấm nhựa, viên lát vỏ cây bần tráng nhựa, vỏ cây bần và viên lát cao su.
• PHAI MÀU :
Viên lát và tấm nhựa, viên látamiăng nhựa, vải sơn.
• DẦU MỠ :
Viên lát và tâm nhựa, viên lát vỏ cây bần tráng nhựa, vải sơn có hoa văn, viên lát nhựa, amíăng nhựa.
• CHÁY DO dị TÀN THUỐC :
Viên lát vỏ cây bẩn, viên lát cao su, viên látamiăng nhựa.
• DỄ LAU DỌN :
Viên lát và tấm nhựa, viên lát amiăng, viên lát vỏ cây bần tráng nhựa.

Lớp sàn bê tông cốt thép dỡ dưới sàn, sàn dàn hổi phải sạch, khô, phăng và nhẵn. Khi đó, bất kỳ một sự bất bình thường nào dó xuất hiện trên mặt sàn đỡ cũng lộ ra.