Sàn trải thảm

Sàn trải thảm 1sàn trải thảm” width=”381″ height=”607″ />

Trái thảm sàn dối lập với vật liệu lát mặt sàn. Loại thảm mềm nảy làm cho các sần đạt được về cẩ 2 mặt: mềm mại hiển thị và chất liệu, dàn hồi và ấm cúng. Chất lượng thảm trải hấp thụ ầm, giảm ồn va chạm và tạo tiện nghi, an toàn bề mặt cho việc đi lại là một nhóm thảm trải khá dễ bảo quán.

Có hai loại chính là thảm trái và thảm sàn nhà. Thảm trải được chế tạo dài từ 15 in XO1 đến 27 peet – Nó dược bán theo yard vuông (đo chiều dài Anh), cắt vừa hợp và trải bình thường lên sần không cần đóng dinh hoặc dán.

Thông thường thảm trải dược trải từ tường dến tường, phú kín khắp phong. Có thể trải trực tiếp lên trên lớp sán chịu lực, lơp đệm ở dưới không cần hoàn thiện, có thể đặt trên sàn hiện cồ.

Vì thảm trải thường gắn vào sàn, nó phái được làm sạch tại chỗ không thế đổi chiều sử dụng, nó khó bóc lên và nếu bóc lên chỉ một phần có thế sử dụng lại

Sàn trải thảm 1

CÁC THẤM SỢI
LEN : Đàn hồi tốt và ấm áp : dễ bẩn, dễ cháy và có khả năng dề kháng, sạch.
SỢI TổNG HỢP : Gần giông len trên bề mặt, chịu vò nhầu tốt, kháng môi và ẩm.
NI LÔNG : Mặt sợi nổi hơn, bền, chông bấn và có thể cưa cát bằng tĩnh diện
PÔ-LY-ET-TE : Kết hợp trông như len pha ni lông, chống bẩn và mài mòn tốt, rẻ.
OLE-PHIN : Chịu mái mòn, chống bân và mốc, dùng rộng rãi đếtrải ngoài nhà
SÔNG : Không bền như những loại sợi mặt khác, nhưng mềm mại và khả năng trộn mầu thuận tiện để trải từng chỗ trong căn hộ.

Mỗi loại thám người sản xuất cống hiến cách pha trộn với dặc diếm chung của bề mặt sợi, cải tiến những tính chất riêng như độ bền, chống bẩn, khả năng làm sạch, màu sắc và ưa dùng. 

Các mánh thám và miếng thẩm mô dun hoá (định hình) có thể sáp xếp đế trải trên toán cán phòng trông như liền, hoặc có thể sắp xếp thành những hoa văn tinh tế, sống động. Chúng có những thuận lợi dưới dây:

. Có thể dễ dàng cắt khớp hợp dường viển các miếng khuyết với miếng bỏ đi tối thiểu.
, Từng miếng riêng có thế thay thế nếu bị sờn hoẵc hư hóng
. Miếng thảm có thể dễ bóc lên hoặc sứ dụng lại
I ở những nơi trang bị cho cổng trình thương mại các miếng thảm có thể bóc lên

Các miếng thảm trải trong nhà ớ vuông 9 hoặc 12 ỉn xơ với nền thảm bằng cao su và tự dính – Trong các nen nhà thương mại miếng thảm hình vuông 1Ổ> in xơ với nền tham đủ khoe dế chống lại co dãn của thám và bảo vệ mép thảm xổ sợi. Một số loại thảm cổ sln keo dể dán xuông, trong khi một số khác được đặt hờ với chút keo vừa đủ đế các miếng thám không chuyển dịch dọc theo mép khi thi công và trong các vùng di lại nhieu.