Sàn trong thiết kế nội thất

Sàn trong thiết kế nội thất 1sàn” width=”474″ height=”315″ />

Sàn là một mặt phẳng nằm ngang của không gian nội thất

Sàn là một mặt phẳng nằm ngang của không gian nội thất, là những bề mặt chịu tải trọng của chúng ta và những đồ âạc bày biện trên đó. Kết cấu sàn phải chịu được những tái trọng này một cách an toàn và bề mặt của chúng phải đủ bền đế

Một trong những loại sàn điển hình là sán có dầm ngang chịu lực hoặc tường chiu lực. Loại sần cấu trúc nằm ngang này sau dó được đặt lên trên một lớp sàn phụ – một loại vật liệu câu tạo như gỗ dán hoặc phủ thép, có thế vưọt qua các dầm. Lớp sàn phụ và các dầm dám bảo cho toàn bộ hệ thống lám việc như một câu trúc dồng bộ chịu được những tải trọng tĩnh và động.

Sàn cũng có thế là một tấm bê tông cốt thép chịu lực và có thế mở rộng theo một hoặc hai phía. Hình thức đỡ dưới tấm sàn thường phản ánh cách thực mở rộng khôn^ gjan và truyền lực của nó. Thay việc dể toàn khôi tại cho, có the lap ghép các tấm sàn đúc sẵn như sàn gỗ.

Sàn trong thiết kế nội thất 1

Không thể có sàn bằng tấm bê tông hoạc ghép với dắm có bề rriát trơn nhẵn bằng phẳng và ặủ dày má không cần đến vật ljệu hoàn thiện mặt sàn. òể làm phẳng bề mặt xù xì hoặc không phẳng dó, một lớp phủ trên sàn hoặc lang XI măng là một yêu cau đôi với việc làm sàn. 

Lớp sàn hoán thiện là lớp trên cùng của cấu tạo sàn. Từ dó mặt sần trực tiếp bị mài mòn va thể hiện lá một bề mặt chính cúa căn phòng, cần cân nhác lựa chọn về cả hai tiêu chí thấm mỹ và tinh thần.

Sự bền chắc của sàn là quan trọng nhất vì độ mài mòn và sử dụng vật liệu mặt sán phái chịu đựng sự đi lại của chúng ta cũng như việc dịch chuyến đồ dạc và thiết bị. Vật liệu mãt sàn cần phái chịu dược sự mài mòn vật chất, va chạm và kéo lê.

Liên quan trực tiếp đến độ bền chắc mặt sàn còn có việc dễ dàng báo dưỡng tốt dược. Đế duy trì độ bền cũng như dễ dàng báo dưỡng, vật liệu làm sàn cần phái chống được bấn, dọng ấm, dầu mỡ, làm biến màu và dặc biệt trong các noi làm việc di lại nhiều.

Sàn trong thiết kế nội thất 1

Có một vài cách dể xoá vết bân thông thường trên sàn : dùng màu trung tính có sắc dộ trung bình; dùng các hoa vẩn dể các vết bân lẫn với các nét sàn; dùng vật liệu có màu tự nhiên, chất liệu bề mặt hấp dẫn và nổi rõ hon các vết bân trên sàn.

Tiện nghi bước chân liên quan dến độ dàn hồi của vật liệu mẩt sàn và tiếp dến là độ ấm áp cúa nó.

Sự ấm áp của sán có thế là thực hoặc hiến nhiên. Vật liệu mặt sần có thế sưởi ấm bằng nhiệt bức xạ và giữ ấm bằng cách nhiệt sàn. Mặt sàn cũng có thể tro’ nên nóng ấm nếu bể mặt mềm, sắc dộ từ trung bình dến slm hoãc có màu nóng. Tuy nhiên trong những khí hậu nóng ấm, mặt sán mát dịu sẽ dễ chịu hơn mãt sàn nóng.