Sự hài hòa trong thiết kế

Sự hài hòa trong thiết kế 1hài hòa trong thiết kế” width=”560″ height=”330″ />

Sự hái hoà có thế được định rố như sự phù hợp hay sự hài lòng về các thánh phần trong một bố cục. Trong khi sự can bằng đạt dược cái thống nhất thông qua sự sáp xếp cẩn thận giữa các  yếu tố giống nhau và không giông nhau, nguyên lý hài hoà dòi hói sư chọn lọc kỹ lưỡng các yếu tố, chia những nét riêng hay những đặc tính chung như hình dáng, mẩu sắc, chất liệu hay vật liệu. Nó lặp lại ở một diểm chung lả tạo ra sự thống nhát vá hầi hòa thị giác giữa các yếu tô” trong một nội thất.

Sự hài hoà, khi sứ dụng quá nhiều yếu tố có dặc diếm giống nhau có thể dẫn dến bố cục khổng linh hoạt. Sự da dạng trong trường hợp khác khi lam dụng nó dế lảm cơ sở cho sự phong phú có thể dẫn dến sự hỗn loạn thị giác. Một sự lựa chọn cần thiết và có sự suy tính giữa trật tự và hỗn độn, giữa thống nhất và da dạng sẽ làm sinh động và gây nên thú vị của khung cánh nội thất.