Sự phối hợp chặt chẽ trong thiết kế nội thất

Sự phối hợp chặt chẽ trong thiết kế nội thất 1phối hợp chặt chẽ trong thiết kế nội thất” width=”516″ height=”360″ />

Sự phối hợp chặt chẽ trong thiết kế nội thất

Một sự phối hợp chặt chẽ thường dùng các hình mẫu hoặc đồ đạc đơn lẻ hợp thành, có thể phù hợp với nhau theo nhiều cách đế trở thành một thể thông nhất, thường cấu trúc da năng – thí dụ như sứ dụng có hiệu quả cấu trúc không gian và thêm một số lớn các khu vực xung quanh chúng. Sự sáp dặt linh hoạt những hình mẫu dồ dạc có thể dùng dể phân chia không gian lớn có những không gian riêng biệt, ấm cúng.

Để đạt tới sự hoàn hảo, bố trí phối hợp chặt chẽ có thể tạo thêm phần mở rộng của kiến trúc căn phòng. Ví dụ : giống như các hình mẫu, đồ đạc đơn lẻ được sắp xếp bố trí đế sử dụng không gian một cách có hiệu quả, có thế làm cho tầm nhìn trong không gian không bị ảnh hưởng.