Sự thống nhất và đa dạng trong thiết kế

Sự thống nhất và đa dạng trong thiết kế 1thống nhất và đa dạng trong thiết kế” width=”503″ height=”275″ />

Một trong những điêu quan trọng má chúng ta phải chú ý là những nguyên lý cúa sự cân bằng và hài hoà. I\hi đưa chúng lên thânh một thể thống nhất, chúng ta phái luôn luôn tìm tòi sáng tạo. Hơn nữa, phái xác định sự cân blng, hải hoầ, sự hiện diện cúa những yếu tố, những nét đặc trưng riêng trong khuôn mẫu của chúng.

Ví dụ như : sự thiểu đối xứng tạo ra sự cân bằng giữa các yếu tố khác nhau về kích thước, hình thù, mẩu sắc và chất liệu. Sự hài hoá được tạo nên hởi sự phân chia các đặc tính chung một cách hợp lý của các yếu tố. Như vậy, những yếu tố tương tự cũng có sự đa dạng trong cái thống nhất, dó chính là dác diếm riêng. 

Sự thống nhất và đa dạng trong thiết kế 1

Một phương pháp khác dế tạo nên sự khác nhau là sắp xếp các vật xung quanh nhau và mối liên hệ xen lẫn giữa chúng. Chúng ta hãy tham khẩo các phương pháp nẩy vẩ nhờ nó để chúng ta loại bổ những yếu tố không quan trọng. Đễ giúp cho việc tăng cường sự đa dạng thị giác cúa bố cục, sự liên tục cúa tuyến vá dường nét dược thiết lập dựa vào hình dáng vá các yếu tố.