Sự hài hòa trong thiết kế

hài hòa trong thiết kế” width=”560″ height=”330″ /> Sự hái hoà có thế được định rố như sự phù hợp hay sự hài lòng về các thánh phần trong một bố cục. Trong khi sự can bằng đạt dược cái thống nhất thông qua sự sáp xếp cẩn thận giữa các  yếu tố giống nhau và không giông nhau, nguyên […]

Continue reading »

Sự thích hợp linh động trong thiết kế nội thất

thiết kế nội thất” width=”442″ height=”611″ /> Sự thích hợp linh động trong thiết kế nội thất Loại thứ hai thông dụng hơn, cách bố trí này đưa ra một sự phóng khoáng giữa chức năng và không gian, sự phóng khoáng phù hợp với việc bố trí là điều mong muốn vì nó dem lại sự linh hoạt và […]

Continue reading »

Bố cục mặt bằng

bố cục Mặt bằng” width=”534″ height=”379″ /> Bố cục mặt bằng Trước những tính chất hoạt dộng vá phân tích không gian, bắt đầu làm cho không gian hợp lý, có yêu câu dặc biệt của mỗi hoạt dộng mang phong cách riêng của không gian. thiết kế từng phẩn và sứ dụng dần, tuyển chọn vả hoán thành việc […]

Continue reading »