Đồ đạc trong thiết kế nội thất

đồ đạc là một trong những thành phần thiết kế” width=”560″ height=”387″ /> Góp vào tính chât^hiến thị cua những bố trí nội thất. Hình dáng, đương nét màu sắc, chất liệu bề mất và tý lệ cúa từng đồ đạc cũng như bố cục không gian của chúng đong vai trồ chính yếu trong việc thiết lập nhưng chát […]

Continue reading »

Chất liệu và hình mẫu

chất liệu và hình mẫu” width=”608″ height=”446″ /> Chất liệu và Hình mẫu lả những yếu tố có quan hệ mật thiết với nhau. Hình mẫu lầ thiết kế trang trí hay trang hoàng một bề mặt và chính nó là cơ sở của thiết kế. Việc thiết kế thường là sự sắp xếp những mô tip trên các bề […]

Continue reading »