Sự thích hợp linh động trong thiết kế nội thất

thiết kế nội thất” width=”442″ height=”611″ /> Sự thích hợp linh động trong thiết kế nội thất Loại thứ hai thông dụng hơn, cách bố trí này đưa ra một sự phóng khoáng giữa chức năng và không gian, sự phóng khoáng phù hợp với việc bố trí là điều mong muốn vì nó dem lại sự linh hoạt và […]

Continue reading »

Sự phối hợp chặt chẽ trong thiết kế nội thất

phối hợp chặt chẽ trong thiết kế nội thất” width=”516″ height=”360″ /> Sự phối hợp chặt chẽ trong thiết kế nội thất Một sự phối hợp chặt chẽ thường dùng các hình mẫu hoặc đồ đạc đơn lẻ hợp thành, có thể phù hợp với nhau theo nhiều cách đế trở thành một thể thông nhất, thường cấu trúc da […]

Continue reading »

Các lỗ mở trong mặt tường

tường” width=”517″ height=”394″ /> cửa ra vào”>cửa ra vào tạo lồi từ khổng gian này sang không gian khác. Cửa đóng sể ngăn cách căn phòng với những không gian kế tiếp. Ngược lại cửa mở tạo ra một sự nối liền không gian, tầm nhìn và âm thanh. Những cứa ra vào được thiết kế quá lớn sẽ lảm […]

Continue reading »