Sự thích hợp linh động trong thiết kế nội thất

thiết kế nội thất” width=”442″ height=”611″ /> Sự thích hợp linh động trong thiết kế nội thất Loại thứ hai thông dụng hơn, cách bố trí này đưa ra một sự phóng khoáng giữa chức năng và không gian, sự phóng khoáng phù hợp với việc bố trí là điều mong muốn vì nó dem lại sự linh hoạt và […]

Continue reading »

Sự phối hợp chặt chẽ trong thiết kế nội thất

phối hợp chặt chẽ trong thiết kế nội thất” width=”516″ height=”360″ /> Sự phối hợp chặt chẽ trong thiết kế nội thất Một sự phối hợp chặt chẽ thường dùng các hình mẫu hoặc đồ đạc đơn lẻ hợp thành, có thể phù hợp với nhau theo nhiều cách đế trở thành một thể thông nhất, thường cấu trúc da […]

Continue reading »