Các cơ sở hình khối

mặt phẳng và hình khối” width=”511″ height=”390″ /> Hệ thống tổ hợp các đường thẳng, mặt phẳng và hình khối Một hệ thống Cấu trúc khối bao gồm ba chiều – Một khôi vật liệu đã sứ dụng đổ dầy một khoảng trống của không gian, ở bên trong khối dó một kiến trúc hỗn hợp được tạo thành. Bởi […]

Continue reading »