Chất liệu và hình mẫu

chất liệu và hình mẫu” width=”608″ height=”446″ /> Chất liệu và Hình mẫu lả những yếu tố có quan hệ mật thiết với nhau. Hình mẫu lầ thiết kế trang trí hay trang hoàng một bề mặt và chính nó là cơ sở của thiết kế. Việc thiết kế thường là sự sắp xếp những mô tip trên các bề […]

Continue reading »

Hình tam giác trong thiết kế

hình tam giác trong thiết kế” width=”547″ height=”399″ /> Hình tam giác trong thiết kế Hình tam giác tượng trưng cho tính ổn định. Hình tam giác thường sứ dụng Cấu trúc làm mất đi diểm uốn hay gãy khúc một trong những cạnh của nó. Từ một điếm nhìn khi một tam giác được đặt ngang một cạnh thì […]

Continue reading »

Các cơ sở hình khối

mặt phẳng và hình khối” width=”511″ height=”390″ /> Hệ thống tổ hợp các đường thẳng, mặt phẳng và hình khối Một hệ thống Cấu trúc khối bao gồm ba chiều – Một khôi vật liệu đã sứ dụng đổ dầy một khoảng trống của không gian, ở bên trong khối dó một kiến trúc hỗn hợp được tạo thành. Bởi […]

Continue reading »

Hệ thống kết cấu tuyến tính

kết cấu tuyến tính” width=”388″ height=”283″ /> Hệ thống kết cấu một Công trình hình thành phái phù hợp với đặc tính hình học của cấu kiện vá chống được lực tác dụng vào chúng. Hình dạng câu kiện và đặc tính hình học ánh hướng đến kích thước, tỷ lệ vá bố trí không gian bên trong cùng với […]

Continue reading »