Thiết kế các hệ thống môi trường bên trong

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng hệ thống môi trường bên trong” width=”636″ height=”393″ /> Các hệ thống môi trường bên trong là những bộ phận hợp thánh thiết yếu của bất kỳ công trình xây dựng nào dể cung câp cho những người (ỷ trong […]

Continue reading »

Các thiết bị chiếu sáng

thiết bị chiếu sáng” width=”543″ height=”393″ /> Các thiết bị chiếu sáng là các phẩn tổng thảnh của một hệ thông điện công trình, biến điện năng thành ánh sáng sử dụng. Mỗi thiết bị chiếu sáng cẩn cố một mạch cung cấp năng lượng, một nối mạch và một ngọn dèn. Trong chương V sẽ trình bày sâu hơn […]

Continue reading »

Ánh sáng trong thiết kế

ánh sáng lả người dâu tiên đánh thức không gian nội thất. Không có ánh cáng sễ không có hình thể, mảu sắc hoẩc chất liêu hoác sự khoanh vùng cúa không gian nội thất. Chức năng thiết kế chiếu sáng là dế chiếu ánh sáng nhân tạo vào các vật thể troncj không gian của một môi trường nội […]

Continue reading »

Thay đổi không gian

không gian” width=”500″ height=”355″ /> Thay đổi không gian Việc thiết kế kiến trúc cho một công trình xây dựng mới cần phái xem xét tính chất các hoạt động sẽ diễn ra trong ngôi nhà dó, những đòi hỏi về kiểu cách, kích thước và ánh sáng của khổnđ gian bền trong, mối quan hệ cán có giữa các […]

Continue reading »