Các bộ phận cấu thành thiết kế nội thất

không gian nội thất” width=”474″ height=”298″ /> Không gian nội thất Không gian bên trong công trình dược xác định bởi những bộ phận cúa kiến trúc, kết cấu và bao che như cột, tường, sàn và mái. Những bộ phận này tạo nên một công trình, giới hạn một phẩn của không gian vô tận và tổ chức bố […]

Continue reading »

Hệ thống kết cấu tuyến tính

kết cấu tuyến tính” width=”388″ height=”283″ /> Hệ thống kết cấu một Công trình hình thành phái phù hợp với đặc tính hình học của cấu kiện vá chống được lực tác dụng vào chúng. Hình dạng câu kiện và đặc tính hình học ánh hướng đến kích thước, tỷ lệ vá bố trí không gian bên trong cùng với […]

Continue reading »

Không gian nội thất

không gian là chất liệu số một trong gam màu của người thiết kế và là yếu tố cơ bản trong thiết kế nội thất. Trong không gian, chúng ta không chí có cẩm xúc má còn phân biệt hình khối, nghe tiếng dộng, cẩm thấy dễ chịu với luổng gió nhẹ và ánh nắng ấm áp của mắt trời, […]

Continue reading »