Các cách xử lý cửa sổ

cửa sổ”>cửa sổ” width=”601″ height=”366″ /> Trong báng phân loại các cách xử lý cửa sổ được bao gồm các hình thưc đã điều chính thêm ánh sáng các cánh nhìn lưu thông không khí, hơi nóng lạnh. Cách xử lý bên ngoài thường được thiết ke là nhưng bộ phận tổng hòa của kien trúc công trình . Nếu […]

Continue reading »

Thành phần cấu trúc phẳng

cấu trúc phẳng” width=”575″ height=”450″ /> Hai loại hình chú yếu của thành phần cấu trúc phẳng là tường chịu lực và tấm nằm ngang. tường chịu lực tác dụng từ trên xuống dưới. Tường ngăn bển trong cũng có thế chống lực cúa gió, nước và áp lực đất. Một mô hình chung bố trí tường chịu lực tưcmg […]

Continue reading »