Cửa đi trong thiết kế

cửa đi trong thiết kế” width=”595″ height=”429″ /> Các cứa di và lối đi lâm cho chúng ta tự tiếp cận nhau, vận chuyến các đồ đạc và hàng hóa ra vào một ngôi nhà và từ phòng này qua phòng khác trong ngôi nhà đó. Bằng thiết kế, cấu tạo và vị trí cùa chúng có thể điều chỉnh […]

Continue reading »

Các cách xử lý cửa sổ

cửa sổ”>cửa sổ” width=”601″ height=”366″ /> Trong báng phân loại các cách xử lý cửa sổ được bao gồm các hình thưc đã điều chính thêm ánh sáng các cánh nhìn lưu thông không khí, hơi nóng lạnh. Cách xử lý bên ngoài thường được thiết ke là nhưng bộ phận tổng hòa của kien trúc công trình . Nếu […]

Continue reading »

Thay đổi không gian

không gian” width=”500″ height=”355″ /> Thay đổi không gian Việc thiết kế kiến trúc cho một công trình xây dựng mới cần phái xem xét tính chất các hoạt động sẽ diễn ra trong ngôi nhà dó, những đòi hỏi về kiểu cách, kích thước và ánh sáng của khổnđ gian bền trong, mối quan hệ cán có giữa các […]

Continue reading »