Ghế trong thiết kế nội thất

ghế ngồi” width=”591″ height=”436″ /> Ghế ngồi cần phái dược thiết kế dế dỡ trọng lượng và hình dáng của người sử dụng một cách tiện lợi. Tuy nhiên vì kích cỡ cơ thế con người biến đổi rất lớn vá sự nguy hiểm của thiết kế quá chính xác cho những diều kiện nào dó sẽ lá hậu quá […]

Continue reading »

Cân bằng không đối xứng

cân bằng không đối xứng” width=”590″ height=”436″ /> Cân bằng không đối xứng Không đối xứng dược công nhận như lả sự thiếu tương xứng về kích cỡ, hình dáng, máu sắc hay mối liên hệ vị trí giữa các yếu tố cúa một bố cục. Trong khi một bố cục đối xứng đòi hổi sứ dụng yếu tố đổng […]

Continue reading »

Hình vuông trong thiết kế

hình vuông trong thiết kế nội thất” width=”579″ height=”417″ /> Hình vuông trong thiết kế nội thất Hình vuông được đặc trưng một cách thuần khiết vá hợp lý. Sự cân đối bốn mãt là bốn góc góp phần tạo cân bằng cho nó vá thêm một cách nhìn sáng súa. Hình vuông không có nhiều hình dạng hay những […]

Continue reading »

Hình tam giác trong thiết kế

hình tam giác trong thiết kế” width=”547″ height=”399″ /> Hình tam giác trong thiết kế Hình tam giác tượng trưng cho tính ổn định. Hình tam giác thường sứ dụng Cấu trúc làm mất đi diểm uốn hay gãy khúc một trong những cạnh của nó. Từ một điếm nhìn khi một tam giác được đặt ngang một cạnh thì […]

Continue reading »

Hình tròn trong thiết kế

hình tròn trong thiết kế nội thất” width=”581″ height=”407″ /> Hình tròn trong thiết kế nội thất Hình tròn là một hình đặc. có một tâm điếm tự nhiên đó là diếm trung tâm của nó. Nó biếu thị một sự thống nhất, một sự liên tục và một tính tiết kiệm cúa hình dáng. Một hình tròn thông thường […]

Continue reading »

Từ vựng trong thiết kế – Hình dáng

hình dáng là một đặc trưng nổi trội của mặt phẳng” width=”529″ height=”386″ /> Hình dáng là một đặc trưng nổi trội của mặt phẳng Hình là đặc Điểm cơ bản của một mặt phẳng. Nó dược mô tả bởi đường viền của những dường vạch rổ cạnh của mãt phăng. Từ khi chúng ta có nhận thức về hình […]

Continue reading »