Không gian hình vuông và hình chữ nhật

không gian hình vuông” width=”506″ height=”385″ /> không gian hình vuông Một căn phòng hình vuông có chiều dài bằng chiều rộng, có tính ổn dịnh về chất và thường có tính cách riêng. Sự cân bằng của bốn cạnh làm cho trung tâm căn phòng trở thành tiêu điểm. Tính tập trung có thể được nâng cao hay dược […]

Continue reading »

Hệ thống kết cấu tuyến tính

kết cấu tuyến tính” width=”388″ height=”283″ /> Hệ thống kết cấu một Công trình hình thành phái phù hợp với đặc tính hình học của cấu kiện vá chống được lực tác dụng vào chúng. Hình dạng câu kiện và đặc tính hình học ánh hướng đến kích thước, tỷ lệ vá bố trí không gian bên trong cùng với […]

Continue reading »

Cấu trúc không gian

Hầu hết các ngôi nhá bao gồm các hệ thống và các thành phần kiến trúc . Hệ thống móng nhà là thành phần cơ bán của Công trình, liễn kết vững chắc vơi nền đất chống đỡ các yặu tố của công trình và không gian bên trên. kết cấu phần trên của công trình” width=”501″ height=”385″ /> Kết […]

Continue reading »