Những đồ vật bày biện trong thiết kế nội thất

đồ vật trang trí 1″ width=”395″ height=”193″ /> Những đồ vật bày biện trong thiết kế nội thất dùng dể làm phong phú và tô điểm thấm mỹ cho một không gian. Những dồ vật nay có thể hấp dẫn, tạo cảm giác thích thú. Cuối cùng, những dò vạt mang tính cá nhân hoặc tập Chế dó là những […]

Continue reading »

Các loại cửa đi

cửa đi” width=”557″ height=”361″ /> Tùy theo chúng được thiết kế và cấu ‘tạo như thế náo, các cùa đi có thế được phân loại phù hợp với: Trong các không gian có quan hệ nội bộ của công trình, các cửa đi nối liền các vệt đi lại. Các vị trí cửa ảnh hướng đến các vệt đi lại […]

Continue reading »

Cửa đi trong thiết kế

cửa đi trong thiết kế” width=”595″ height=”429″ /> Các cứa di và lối đi lâm cho chúng ta tự tiếp cận nhau, vận chuyến các đồ đạc và hàng hóa ra vào một ngôi nhà và từ phòng này qua phòng khác trong ngôi nhà đó. Bằng thiết kế, cấu tạo và vị trí cùa chúng có thể điều chỉnh […]

Continue reading »

Trần nhà trong thiết kế

  trần nhà”>trần nhà trong thiết kế” width=”544″ height=”394″ /> Bộ phận kiến trúc thứ ba trong không gian nội thât là trần. Mặc dấu không được sứ dụng như sàn và tường, trần dóníi vai trổ hiến thị quan trọng trông tạo hình không gian nội that và giới hạn kích thước theo chiều thắng dứng của nó. Trần […]

Continue reading »
1 2 3 5