Ghế trong thiết kế nội thất

ghế ngồi” width=”591″ height=”436″ /> Ghế ngồi cần phái dược thiết kế dế dỡ trọng lượng và hình dáng của người sử dụng một cách tiện lợi. Tuy nhiên vì kích cỡ cơ thế con người biến đổi rất lớn vá sự nguy hiểm của thiết kế quá chính xác cho những diều kiện nào dó sẽ lá hậu quá […]

Continue reading »

Trần nhà trong thiết kế

  trần nhà”>trần nhà trong thiết kế” width=”544″ height=”394″ /> Bộ phận kiến trúc thứ ba trong không gian nội thât là trần. Mặc dấu không được sứ dụng như sàn và tường, trần dóníi vai trổ hiến thị quan trọng trông tạo hình không gian nội that và giới hạn kích thước theo chiều thắng dứng của nó. Trần […]

Continue reading »

Tỷ xích con người

tỷ xích con người” width=”563″ height=”390″ /> Tý lệ con người nói lên cảm giác về độ lớn mà vật cho chúng ta thấy. Nếu kích thước của khồng gian nội thất hay kích thước một bộ phận mà trong đó lẩm cho chúng ta nhỏ lại thì chúng ta thay khổng phù hợp VỚI tỷ lệ con người – […]

Continue reading »

Tỷ xích trong thiết kế

tỷ xích” width=”419″ height=”237″ /> Tỷ lệ máy móc Nguyên lý thiết kế của tỷ xích lá sự liên quan cúa tỷ lệ giữa các bộ phận cho cân đối. Tỷ lệ và tý xích đều có quan hệ tới kích thước của mọi vật. Nếu có một sự khác biệt náo dó thì sự tương quan sẽ gắn liền […]

Continue reading »

Bố cục mặt bằng

bố cục Mặt bằng” width=”534″ height=”379″ /> Bố cục mặt bằng Trước những tính chất hoạt dộng vá phân tích không gian, bắt đầu làm cho không gian hợp lý, có yêu câu dặc biệt của mỗi hoạt dộng mang phong cách riêng của không gian. thiết kế từng phẩn và sứ dụng dần, tuyển chọn vả hoán thành việc […]

Continue reading »

Thay đổi không gian

không gian” width=”500″ height=”355″ /> Thay đổi không gian Việc thiết kế kiến trúc cho một công trình xây dựng mới cần phái xem xét tính chất các hoạt động sẽ diễn ra trong ngôi nhà dó, những đòi hỏi về kiểu cách, kích thước và ánh sáng của khổnđ gian bền trong, mối quan hệ cán có giữa các […]

Continue reading »