Các loại cấu trúc trần

trần nhà”>trần nhà” width=”511″ height=”393″ /> Các dạng trần nhà Các trần được giữ bới một kết cấu rèm ở phía trên thường là trần phẳng. Tuy nhiên chúng được tạo ra bới ket cấu mái, trần có thế mang những hình dạng khác phán ánh hình dạng cấu trúc, thêm vào những hấp dẫn hiến thị và làm cho […]

Continue reading »