Từ vựng trong thiết kế – Hình dáng

hình dáng là một đặc trưng nổi trội của mặt phẳng” width=”529″ height=”386″ /> Hình dáng là một đặc trưng nổi trội của mặt phẳng Hình là đặc Điểm cơ bản của một mặt phẳng. Nó dược mô tả bởi đường viền của những dường vạch rổ cạnh của mãt phăng. Từ khi chúng ta có nhận thức về hình […]

Continue reading »

Bố cục mặt bằng

bố cục Mặt bằng” width=”534″ height=”379″ /> Bố cục mặt bằng Trước những tính chất hoạt dộng vá phân tích không gian, bắt đầu làm cho không gian hợp lý, có yêu câu dặc biệt của mỗi hoạt dộng mang phong cách riêng của không gian. thiết kế từng phẩn và sứ dụng dần, tuyển chọn vả hoán thành việc […]

Continue reading »