Các thiết bị chiếu sáng

thiết bị chiếu sáng” width=”543″ height=”393″ /> Các thiết bị chiếu sáng là các phẩn tổng thảnh của một hệ thông điện công trình, biến điện năng thành ánh sáng sử dụng. Mỗi thiết bị chiếu sáng cẩn cố một mạch cung cấp năng lượng, một nối mạch và một ngọn dèn. Trong chương V sẽ trình bày sâu hơn […]

Continue reading »

Các loại cấu trúc trần

trần nhà”>trần nhà” width=”511″ height=”393″ /> Các dạng trần nhà Các trần được giữ bới một kết cấu rèm ở phía trên thường là trần phẳng. Tuy nhiên chúng được tạo ra bới ket cấu mái, trần có thế mang những hình dạng khác phán ánh hình dạng cấu trúc, thêm vào những hấp dẫn hiến thị và làm cho […]

Continue reading »

Từ vựng trong thiết kế – Hình dáng

hình dáng là một đặc trưng nổi trội của mặt phẳng” width=”529″ height=”386″ /> Hình dáng là một đặc trưng nổi trội của mặt phẳng Hình là đặc Điểm cơ bản của một mặt phẳng. Nó dược mô tả bởi đường viền của những dường vạch rổ cạnh của mãt phăng. Từ khi chúng ta có nhận thức về hình […]

Continue reading »

Các cơ sở hình khối

mặt phẳng và hình khối” width=”511″ height=”390″ /> Hệ thống tổ hợp các đường thẳng, mặt phẳng và hình khối Một hệ thống Cấu trúc khối bao gồm ba chiều – Một khôi vật liệu đã sứ dụng đổ dầy một khoảng trống của không gian, ở bên trong khối dó một kiến trúc hỗn hợp được tạo thành. Bởi […]

Continue reading »