Đồ đạc trong thiết kế nội thất

đồ đạc là một trong những thành phần thiết kế” width=”560″ height=”387″ /> Góp vào tính chât^hiến thị cua những bố trí nội thất. Hình dáng, đương nét màu sắc, chất liệu bề mất và tý lệ cúa từng đồ đạc cũng như bố cục không gian của chúng đong vai trồ chính yếu trong việc thiết lập nhưng chát […]

Continue reading »

Các bộ phận cấu thành thiết kế nội thất

không gian nội thất” width=”474″ height=”298″ /> Không gian nội thất Không gian bên trong công trình dược xác định bởi những bộ phận cúa kiến trúc, kết cấu và bao che như cột, tường, sàn và mái. Những bộ phận này tạo nên một công trình, giới hạn một phẩn của không gian vô tận và tổ chức bố […]

Continue reading »

Sự hài hòa trong thiết kế

hài hòa trong thiết kế” width=”560″ height=”330″ /> Sự hái hoà có thế được định rố như sự phù hợp hay sự hài lòng về các thánh phần trong một bố cục. Trong khi sự can bằng đạt dược cái thống nhất thông qua sự sáp xếp cẩn thận giữa các  yếu tố giống nhau và không giông nhau, nguyên […]

Continue reading »

Cân bằng đối xứng

cân bằng đối xứng” width=”588″ height=”426″ /> cân bằng đối xứng Cân bằng đối xứng lá kết quả cúa việc sắp xếp các yếu to chuẩn, sự tương xứng trong hình dáng, kích thước, vá vị trí liền quan bới một diem, mọt dương hay một trục chung. Nó cũng dược coi như trục dối xứng hay dối xứng hai […]

Continue reading »

Nhận thức thị giác trong thiết kế nội thất

thị giác ” width=”502″ height=”356″ /> Nhận thức thị giác Nhận thức thị giác của chúng ta về hình dạng bên ngoái, kích thước, màu sắc, ảnh hướng cứa các vật có được là do bối cánh xung quanh và những liễn hệ mà chúna ta có thể nhạn thấy giữa những vật này với Khung cánh của Chuna. Nếu […]

Continue reading »

Thay đổi không gian

không gian” width=”500″ height=”355″ /> Thay đổi không gian Việc thiết kế kiến trúc cho một công trình xây dựng mới cần phái xem xét tính chất các hoạt động sẽ diễn ra trong ngôi nhà dó, những đòi hỏi về kiểu cách, kích thước và ánh sáng của khổnđ gian bền trong, mối quan hệ cán có giữa các […]

Continue reading »

Độ cao của không gian

độ cao của không gian” width=”496″ height=”391″ /> Chiều thứ ba của không giạn bển trong là chiều cao – được tạo bởi mặt phẳng trần, chiều thẳng đứng cung như chiều nằm ngang của không gian đều có ảnh hương như nhau tới tính chất của không gian một căn phòng. Nếu như sự nhận biết của chúng ta […]

Continue reading »

Không gian cong

không gian cong” width=”517″ height=”396″ /> Đặc tính vốn có của vật liệu xây dựng và brện pháp kỹ thuật dùng dể liên kết chúng dã xác dịnh không gian hình chữ nhật như một định hình. Thường thì không gian cong rất dặc biệt và chí dành riêng cho những trường hợp cần thiết. Không gian cong đơn gián […]

Continue reading »

Không gian hình vuông và hình chữ nhật

không gian hình vuông” width=”506″ height=”385″ /> không gian hình vuông Một căn phòng hình vuông có chiều dài bằng chiều rộng, có tính ổn dịnh về chất và thường có tính cách riêng. Sự cân bằng của bốn cạnh làm cho trung tâm căn phòng trở thành tiêu điểm. Tính tập trung có thể được nâng cao hay dược […]

Continue reading »
1 2