Màu sắc trong thiết kế

màu sắc trong thiết kế” width=”535″ height=”393″ /> Màu sắc, giống như hinh dạng vả chất liệu lả một tính chất thị giác bình thường vốn có của một hình thức trong những môi trường dược bao bọc bới mẩu sắc xung quanh chúng ta. Những màu sắc chúng ta thấy biểu hiện ở ẩồ vật. Chúng ta có thể […]

Continue reading »